Verksamheten - Allmänt

Veterinär verksamhet

Ambulerande smådjurspraktik i Linköping med omnejd.

Ambulerande hästpraktik: Rörelsestörningar. Medicinska utredningar. Ögonproblem. Vaccinationer. Hästtandvård. Hovstatusbedömning/-utredning/-åtgärd.

 

Legitimerad veterinär, DVM

 

Laserterapi, medicinsk laser, LLLT

Behandling av smärta och inflammation i rörelseapparaten. 

 

Välkomna för kontakt på 

[email protected]

0705950018

 

GDPR

Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF 2016:148) måste jag behandla personuppgifter om dig i samband med journalföring av ditt djur. Journaler ska i dagsläget sparas i fem år. Därefter lagrar jag uppgifterna i som längst 10 år efter djurets senaste besök för att upprätthålla god djurhälsovård och kundvård. Personuppgifterna används för att tillhandahålla mina tjänster, inklusive receptförskrivning.

De personuppgifter jag behöver är: Namn, fullständig adress, telefonnummer, personnummer och eventuellt e-postadress.

Den 25 maj 2018 trädde den nya Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ska skydda dina personuppgifter och jag har anpassat min klinik för att följa dessa nya regler.

Du kan när som helst begära utdrag om vilka uppgifter jag har om dig. Vi lämnar ut uppgifterna till försäkringsbolag/andra kliniker vid remittering etc.

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta mig. Som kund har du alltid rätt att klaga till Integritetsmyndigheten om man anser att något inte sköts korrekt.